Ngành nghề

Tàu HÀO HƯNG 666

Loại tàu chở dăm chuyên dụng

Dài 195 m

sức chứa 18 366 MT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *