Khám phá Tin tức

Tàu HÀO HƯNG 01

Quốc tịch Panama

Class KR

Chiều dài 153m

Sức chứa 43 186.50 CBM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *