eclipse

01/08/2017

Lễ công bố Top 500 DN lớn nhất Việt Nam năm 2012

Năm 2012 là năm thứ nhất công ty TNHH HÀO HƯNG lọt vào Bảng xếp hạng được công bố top 500 doanh nghiệp lớn nhất ViêtNam (xếp hạng thứ 427), VNR500 là Công ty cổ phần Báo cáo […]
03/07/2017

Tư vấn hệ thống FSC-CoC/CW dăm gỗ xuất khẩu cho các công ty Hào Hưng.

Năm 2012 là năm mà các doanh nghiệp ngành sản xuất dăm gỗ của Việt Nam phải đối đầu với nhiều khó khăn và thử thách của nền kinh tế trong và ngoài nước. Từ đầu năm đến nay, giá cả nguyên liệu gỗ tròn và chi phí vận chuyển trong nước tăng cao dẫn đến giá