Ngành nghề

ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG CẢNG BIỂN

1/Cảng Quảng Ninh

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Hòn Gai – Cái Lân

Vị trí: 20°58’38,1″N- 107°03’10,4″
Chiều dài luồng 130m

Độ sâu luồng:   -9.6 m

Cỡ tàu đã cập cảng· 45 000 DWT (HAOHUNG 666)

2/BẾN PHAO CHUYỂN TẢI KHU VỰC HÒN NÉT – QUẢNG NINH

Vị trí: Nằm tại tâm các vùng neo đậu tàu ITC-03, ITC-04, ITC-05.

Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-03:  – 16,4m  (20°55’00.6″N- 107°16’46.0″E)

Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-04:     – 15,4m ( 20°55’20.7″N- 107°16’58.4″E)

Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-05:  – 12,1m ( 20°55’39.8″N-  107°17’10.2″E)

3/Cảng Nước sâu Nghi Sơn

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Hòn Gai – Cái Lân

Vị trí: 19°18’24.7″N- 105°49’02.6″E

Chiều dài luồng 120m
Độ sâu luồng:   -8.6 m

Cỡ tàu đã cập cảng· 45 000 DWT (HAOHUNG 666)

4/Cảng  Hòn La

Vùng biển     : Quảng Bình
Tên luồng     : Hòn La

Vị trí:    17°56’18.0″N-    106°30’57.9″E
Chiều dài luồng: 100m
Độ sâu luồng: -7m

Cỡ tàu lớn nhất đã cập cảng HAOHUNG01, HAOHUNG66, HAOHUNG666
Chế độ thủy triều·

Mớn nước cao nhất tàu đã cập cảng -7m

 5/Cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi):

Chiều dài luồng:                                                 1 km
Độ sâu luồng:                                                     -0,9 m đến -14 m
Độ sâu vùng nước trước bến:                              -9,7 m
Cỡ tàu lớn nhất đã tiếp nhận:                               22.000 DWT
Chế độ thủy triều:                                               bán nhật triều (trung bình 1,2 m)
Mớn nước cao nhất tàu đã cập cảng:                   -9,7 m

6/Cảng Chân Mây (Huế)

Vùng biển : Thừa Thiên Huế
Tên luồng : Chân Mây

Vị trí:   16o20’00”4N- 108o00’49”2E

Chiều dài luồng:   150m
Độ sâu luồng:    -12.3m
Cỡ tàu đã cập cảng: HAOHUNG 01, HAOHUNG66, HAOHUNG666
Chế độ thủy triều:  bán nhật triều

 7/Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định):

Vị trí:                                                                  13o46’N- 109o14’E
Chiều dài luồng:                                                     7 km
Độ sâu luồng:                                                        -10,5 m (chưa kể thủy triều)
Cỡ tàu lớn nhất đã cập cảng:                                 30.000 DWT
Chế độ thủy triều:                                                  bán nhật triều (không đều)
Mớn nước cao nhất tàu đã cập cảng:                     -12 m

8/Cảng Gò Dầu Đồng Nai

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Vị trí:                                                                  13o46’N- 109o14’E

Chiều dài luồng:                                                     310 km (đoạn luồng từ thượng lưu)
Độ sâu luồng:                                                        12 m
Cỡ tàu lớn nhất đã cập cảng:                                 30.000 DWT
Chế độ thủy triều:                                                  bán nhật triều (không đều)
Mớn nước cao nhất tàu đã cập cảng:                     -12 m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *