Chi nhánh

CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƯNG HUẾ

MST 3301234550

Địa chỉ: Lô CDP 06, KCN La Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Công ty TNHH Hào Hưng Huế là một trong những nhà đầu tư tiên biểu của tỉnh ThừaThiên Huế điển hình như xây dựng bến số 3_ Cảng Chân Mây, tổng mức đầu tư hơn 864 tỷ đồng, tải trọng 50 000 DWT, chiều dài cầu cảng đạt 270m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *