Chi nhánh

03/07/2017

CÔNG TY TNHH KIM SƠN

MST 4300356131 Địa chỉ: cụm CN Làng Nghề Tịnh Ấn Tây, Sơn Tịnh Quảng Ngãi
03/07/2017

CÔNG TY TNHH GIẤY PHÚ MỸ QUẢNG NGÃI

MST 4300641403 Địa chỉ: Cụm CN Bình Nguyên, Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
03/07/2017

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN QUẢNG NAM

MST 4000852763 Địa chỉ: Lô B3, B4, B5 Cụm CN Phú Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam
03/07/2017

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH HÀO QUẢNG NGÃI

MST 4300573721 Địa chỉ: Cụm CN Thạch Trụ, thôn Thạch Trụ, Đức Lân, Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi